Ochrana osobných údajov

Prihlásením do súťaže súťažiaci súhlasí s podmienkami a pravidlami. 

Zároveň súhlasí so spracovaním osobných údajov pre účely tejto súťaže, ako aj s uverejnením zaslaných fotografií a osobných údajov v tlačenej verzii časopisu Svet motocyklov, na internetových stránkach www.schudnidokombosky.sk, www.motofan.sk a na sociálnych stránkach Facebook a Instagram: Heart Core Tarining - schudni do kombosky, Moto-skola, Svet MOTOcyklov. 

Zaslané materiály (fotografie) zostávajú vlastníctvom organizátora súťaže.