Pravidlá súťaže

Kto sa môže zapojiť:

Do súťaže sa môžu zapojiť všetky vekové kategórie žien a mužov nad 15 rokov (vrátane) bez ohľadu na miesto pobytu (to znamená, že zapojiť sa môžu aj súťažiaci zo zahraničia)

Kto sa nemôže zapojiť:

Zapojiť sa nemôže aktívny súťažiaci v naturálnej alebo klasickej kulturistike a fitness aktuálneho roka (t.j. rok 2019, 2020)

Priebeh súťaže:

Od 1.1. - 31.3.2020 - prebieha samotná súťaž premeny

4.4.2020 - vyhodnotenie súťaže

Súťažné kategórie:

Najväčší progres - hodnotenie všetkých súťažiacich odbornou porotou

Kategória žien -ženy do 30 rokol

                        -ženy do 40 rokov

                        -ženy do 50 rokov

                       -ženy nad 50 rokov

Kategória mužov -muži do 30 rokov

                           -muži do 40 rokov

                           -muži do 50 rokov

                           -muži nad 50 rokov


Fotografovanie:

Fotografie posielaj vo formáte JPEG alebo PNG, maximálna veľkosť 3 MB, minimálna 0,5 MB. Fotografie musia zachytávať celú postavu v plavkách. Muži jednodielne, ženy dvojdielne plavky, za tebou nesmie byť žiadny rušivý element (predmet, vzorovaná tapeta)

Na fotografiách drž v ruke príslušné vydanie magazínu Svet Motocyklov. Nezabudni fotky "pred" a "po" zaslať najneskôr do 31.3.2020 23:59 na náš e-mail.

Vyhodnotenie:

Hodnotiť bude Porota zložená z odborníkov v oblasti zdravého životného štýlu, športovcov a známych osobností.